čtvrtek 6. června 2013

Zpráva z Řetouně

Milí přátelé a příznivci Camphillu České Kopisty a Svobodného statku na soutoku,

posílám aktuální informace. Naše pole i sad jsou zaplavené několika metry vody. Vodu máme i na dvorku, na zahradě a v domě (v domě po kolena).


Většina obyvatel Camphillu je ještě v obci Řetouň - naši uživatelé pojedou do konce týdne buď k příbuzným, nebo do jiných zařízení na odlehčovací pobyty.

Nejhůře byl postižen Svobodný statek na soutoku, dceřinná organizace camphillu, který přišel o veškerou úrodu. Voda také zaplavila sad a statek samotný, škody můžeme jen domýšlet. Bohužel statek ještě neprošel kompletním statickým zajištěním od povodně 2002, v tomhle ohledu mu hrozí největší nebezpečí.

V současné chvíli ještě nedokážeme přesně odhadnout všechny škody. Každopádně až voda opadne, bude potřeba velký úklid a obnova domu v Camphillu tak, aby se naši lidé měli kam vrátit.

Dnes se jedeme do Kopist podívat, abychom zajistili věci pro naše lidi a odhadli škody v areálu Camphillu.

Prosíme všechny o podporu, především na nás myslete.

Petr Nejtek
Ivo Brzák
Jaroslav Lenhart