čtvrtek 20. června 2013

Svobodný statek významně zasažen povodní


Milí naši přátelé, odběratelé, známí i neznámí.

Jak již mnozí víte, povodeň 2013 postihla i České Kopisty, vesnici ležící přímo u soutoku Labe a Staré Ohře. Místo, na kterém se již po několik let snažíme v malých krůčcích budovat náš biodynamický statek.

Brána statku a budova camphillu


Toto léto jsme rozšířili opečovávanou plochu o 50 % na 5 hektarů a oseli a zasadili 100 druhů zeleniny. Svěřené pole se snažíme postupně přeměňovat v kulturní krajinu a vysázeli jsme již 200, převážně ovocných stromků. Tento rok měl být nejplodnějším v naší historii. Odvážně jsme se pustili do nové sezóny a do pole vložili již 650.000 Kč. A pak přišla povodeň a na čas si vzala pole i stavení.

Zničena úroda - krátce před sklizní

Hodně práce a sil budeme muset investovat do renovace poškozených budov a rekultivace půdy. Co nezničil silný proud vody o výšce 3-5 metrů, to sežehlo slunce následující týden. A když by nakonec i něco dorostlo, pak to není povoleno prodávat.
Co zůstalo po povodni, to zničilo slunce

Voda nám tak odplavila 3,5 miliónů Kč očekávaného příjmu, který měl pokrýt naši provozní náklady a umožnit pozvolné budování zdravého statku, který ozdravuje krajinu i lidi. Teď ale máme provozní dluh 350 tisíc Kč a hledáme způsoby, jak pokračovat dál. To je také důvod, proč se s důvěrou a otevřeností obracíme i na vás. My již pracujeme na obnově postihnutých částí.

Záchrana stromů


Jaroslav Lenhart, Vojta Klusák, Katarína Králiková a Petr Nejtek
za Svobodný statek na soutoku, o.p.s. (ze společenství Camphill-u České Kopisty)