Časový průběh

Prace u nás postupují každým dnem. Orientační přehled o počtu dobrovolníků můžete vidět v našem KALENDÁŘI. Ve skutečnosti bývá na místě obyčejně o 2-5 lidí více.

V následujícím přehledu se pokoušíme zachytit alespoň část důležitých momentů.

ZÁŘÍ
- chráněné bydlení bylo již v plném provozu (7 stálých uživatelů)
- obnovili jsme dodávky biopytlů do našeho regionu i do Prahy
- Nadace Olgy Havlové nám sprostředkovala dar na nákup nového traktoru Belarus a příslušenství od neznámého vzácného dárce, kterému i tímto velmi děkujeme!
- dokončili jsme rekonstrukci a odstraňování následků povodně v areálu camphillu
- 28.9. se uskutečnilo díkuvzdání s poděkováním Zemi i našim řekám

SRPEN
- dokončili jsme renovační práce na hlavním domě včetně obnovené kuchyně
- od 3.8. se k nám začali vracet naši spolubydlící do chráněného bydlení
- vystřídalo sa tady kolem 30 zahraničních dobrovolníků (2 workcampy)
RC PRO-BIO severozápad podpořilo Statek částkou 100.000 Kč
- začali jsme sklízet první popovodňové výpěstky
- obnovili jsme dodávky bio-zeleniny velkoodběratelům
- firma Sonett nám darovala množství ekologických čistících prostředků
- firma HYLA nám darovala jeden výkonný vodní vysavač se separátorem
- firma Reinsaat nám poskytla poukaz na nákup ekologického osiva ve výši 500 eur

19.7. pátek
- Ústecká komunitní nadace schválila nadační příspěvek na obnovu kuchyně a jídelny ve výši 40.000 Kč a na nákup předního nakladače na malý traktor ve výši 35.000 Kč. Děkujeme!
- od firmy Auto Activity jsme obdrželi částku 30.300 Kč. Zaměstnanci sesbírali mezi sebou 15.000 Kč a majitel firmy přidal ještě jednou tolik. Děkujeme!

18.7. čtvrtek
- pracovníci firmy LeasePlan se rozhodli umožnit tak nákup malého traktoru ve výši 140.000 Kč. Děkujeme!

17.7. středa
- pojišťovna Generali nám uhradila škodu ve výši 398.000 Kč

10.7. středa
- spolupracovníci firmy Bemagro se rozhodli podpořit Statek částkou 75.000 Kč. Děkujeme!

9.7. úterý
- napsali o nás: Eilaufruf! Hochwasserschäden in Tschechien

4.7. čtvrtek
- firma Natterer Bioland stornovala faktury za sazenice, které byly zasaženy povodní. Jedná sa tak o částku cca. 70.000 Kč. Děkujeme!

2.7. úterý
- firma FreshBedýnky zorganizovala pro nás sbírku mezi svými odběrateli. Výtěžek sbírky ve výši 113.450 Kč byl doručen na náš běžný účet. Děkujeme!

1.7. pondělí
- Nano-energies, náš dodavatel zelené elektřiny, nám poskytl slevu/dar na elektřinu ve výši měsíční zálohy, tedy 7.000 Kč. Děkujeme!
- firma Lifefood se rozhodla podpořit Statek částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

28.6. pátek
- firma Lafarge nám darovala 3 tuny kvalitního cementu na namíchání vlastní směsi pro sanační omítky. Děkujeme.

27.6. čtvrtek
- dobrý posel z římskokatolické farnosti arciděkanství Ústí nad Labem nám přinesl výtěžek jejich sbírky ve výši 5.800 Kč. Děkujeme!

26.6. středa
- vystřídaly se u nás 9.třída z Jinonic s 12.třídou ze Semil. Obě jsou třídy z waldorfských škol.

24.6. pondělí
- natočili o nás: Camphill v Českých Kopistech poškodila povodeň (ČT1)

23.6. neděle
- valná hromada Camphill-u České Kopisty o.s. se vyslovila za setrvání na tomto místě a předcházet škodám z případné budoucí povodně.

22.6. sobota
- 9.třída jinonické waldorfské školy (Praha) uspořádala aukci vlastních obrazů na naši podporu. Výtěžek z jejich práce byl neuvěřitelných 50.000 Kč. Děkujeme!

20.6. čtvrtek
- firma Maister (p. Roman Doubrava) nám dodala darem velkou sadu nářadí. Od začátku rekonstrukčních prací nám zdarma zapůjčila elektrocentrálu, čerpadlo, průmyslový vysavač, prodlužováky, atp. Děkujeme.

19.6. středa
- návšteva likvidátora pojistné události - příslib na vyúčtování škody do 1-2 týdnů
- pan Luděk Šťastný (bionebio) nám daroval jeho starší vůz Subaru

18.6. úterý
- po několika dlouhých dnech máme opět funkční internet a tel.linky

17.6. pondělí
- napsali o nás: Situace v Českých Kopistech po letošních povodních. - chráněná dílna IGNIS

16.6. neděle
- začal mezinárodní workcamp s mladými lidmi z různých krajin a kultur světa
- napsali o nás: Po-povodňový workcamp v Camphillu České Kopisty - INEX
                         Pomoc po povodních s INEX-SDA

14.6. pátek
Gymnázium pořádá koncert na pomoc Camphillu
   - výtěžek z akce (dobrovolné vstupné) byl 6.160 Kč - Děkujeme!

13.6. čtvrtek
- přiletěli Čmeláci z Liberce
- vytvoření a spuštění naši popovodňové informační stránky

12.6. středa
- přicházejí noví dobrovolníci, mimo jiné i pomoc z Dobromyslu
- O2 nám poskytla mobilní internet, jelikož jejich linka je zatopena

11.6 úterý
- od večera máme elektřinu a plyn a tedy poprvé i teplou vodu
- rozeslání první přehlednější informace o naši situaci přátelům

10.6. pondělí
- zřízení krizového štábu přímo v kanceláři v Kopistech
   (Jaroslav Lenhart, Vojta Klusák, Peter Veselý)
- bez dodávek elektřiny, plynu a krátce na to i bez internetu
- příjezd 5 dobrovolníku z Charitas z jižní Moravy
- napsali o nás: Milovníci biozeleniny se skládají na vyplavenou ekofarmu
- natočili o nás: Zemědělci vyčíslují škody (ČT1)

8.6. sobota
- možný příjezd autem
- zasedání Rady sdružení přímo na místě
  (Petr Nejtek, Radomil Hradil, Jaroslav Lenhart, Ivo Brzák, Peter Veselý)

7.6. pátek
- první dobrovolníci - skauti z jižní Moravy a dobrovolní hasiči ze Senomat u Rakovníka
- založení transparentního povodňového účtu ve FIO bance
- napsali o nás. Camphill České Kopisty prosí o pomoc
- psalo se o Kopistech: České Kopisty hlídá domobrana na loďkách.

6.6. čtvrtek
- první pokusy o návrat domů - vesnice je uzavřena

3.6. pondělí
- napsali o nás: Povodeň zničila úrodu Camphillu České Kopisty

2.6. neděle
- evakuace a zaplavení Českých Kopist
- přesun uživatelů do Řetouně, kde nám pomáhali místní a dva dobrovolníci