Základní informace

Camphill České Kopisty o.s. a Svobodný statek na soutoku o.p.s.

adresa:                                       email: camphill@camphill.cz
České Kopisty 6                         web: www.camphill.cz
41201 Terezín                             telefon: 416 738 673

Informační LETÁK o camphillu

KALENDÁŘ s přehledem dobrovolnických aktivit

Aktuální POPTÁVKA prací/služeb/věcí

transparentní účet: 2300428059/2010
anebo běžný účet: 2300295815/2010

Na požádání vydávame potvrzení o přijatém daru. V daňovém přiznání je pak možné uplatnit snížení základu daně až do výše 10% ročního zdanitelného příjmu jednotlivce, resp. 5% obratu organizace.